ElasticSearch HQ Eklentisi Kurulumu

Elasticsearch plugin’lerinin kurulacağı yer:

HQ eklentisini kurmak için:

Eklentiye ulaşmak ve çalıştırmak için:

Leave a Reply