Gem – awesome_print

Rails console, IRB, PRY ve Logger’da daha “şık” ve biçimlendirilmiş çıktılar almak için kullanılır.

Kurulum

Kullanım

Örneğin Rails Console’da, default ayarlarla örnek bir çıktı şu şekilde:

awesome_print” kullanılıyorken ise:

Çeşitli kaynaklarda bu gem’in yalnızca development ortamında kullanılması, production ortamında performans kayıplarına yol açtığı belirtilmiş.

Dökümantasyon: https://github.com/michaeldv/awesome_print

Leave a Reply