Cronjob ve Moodle Cron İşleri

Cron Nedir?

Cron çok basit ifade etmek gerekirse, zamanlandırılmış görevlerdir. Cron görevleri 2 kısımdan oluşur. Birinci kısım cron’un ne zaman çalışacağını, ikinci kısım ise
çalıştığı zaman ne yapacağını belirtir. İlk kısım, yani cron’un ne zaman çalışacağının belirtildiği kısım 5 alandan oluşur ve alanlar bir tane boşluk karakteri (space) ile ayrılır.

# * * * * * çalıştırılacak komut
# ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ └───── Haftanın günü (0-6 arası değer veya *) (0 = Pazar’ı ifade eder.)
# │ │ │ └────────── Ay (1-12 arası değer veya *)
# │ │ └─────────────── Gün (1-31 arası değerveya *)
# │ └──────────────────── Saat (0-23 arası değerveya *)
# └───────────────────────── Dakika (0-59 arası değer veya *)

“*” karakteri ise “her” anlamı taşır. Örneğin “her hafta”, “her gün”, “her saat” vb.

Örneğin, her gün saat 23:59’da belli bir dizini temizlemek istiyorsanız:

Örneğin, aynı dizini, sadece Pazartesi’den Cuma’ya her gün saat 23:59’da temizlemek istiyorsanız;

Aynı cron görevini şöyle de yapabilirdik:

Eğer bir Cron görevinin birden çok işi yapmasını istiyorsak && kullanırız:

Cron Görevi oluşturmak ve pattern ile boğuşmamak için aşağıdaki araç kullanılabilir:

http://www.cronmaker.com/

Oluşturduğunuz cron görevini test etmek için ise aşağıdaki araç:

http://www.easycron.com/predictor

Moodle ve Cron Görevleri

[Terminal] – Cron görevini çalıştır:

[Tarayıcı] – Cron görevini çalıştır:

* Öncelikle; Site yönetimi -> Güvenlik -> Site ilkeleri adresinden “cronremotepassword” değeri belirlenmelidir. Çalıştır:

[curl-wget] – Cron görevini çalıştır:

Cron Görevleri Hazırlamak

Sistemde kendi oluşturduğun bir cron görevi var mı kontrol et:

Sistemde diğer userların oluşturduğu bir cron görevi var mı kontrol et:

Diğer userların oluşturduğu cron görevlerine müdahale et:

Moodle için cronjob’ı www-data user’ı üzerinden oluşturmak süreklilik açısından tavsiyedir.
Cronjob eklemek için dosyayı düzenle:

Dosyaya görevi ekle ve kaydet:

Hepsi bu kadar.

Leave a Reply