Python – HTTP Çağrıları ve urllib

Bir metin belgesinde kayıtlı olan tüm URL’leri çağırmak için ufak bir betik yazdım.

  • Kullanıcı dosya yolunu hatalı girerse ufak düzeltmeler yapıyor.
  • Gerçekten öyle bir dosya olup olmadığını kontrol ederek IO.Error’a düşmüyor.
  • HTTPError ve URLError durumları ayıklandı.
  • urllib.request ile HTTP çağrıları yapıyor. İlerde belki Requests‘e çeviririm.

Şurdan: https://gist.github.com/4560864

Leave a Reply