Temel Linux Komutları – 2

Dosya Çalıştırma Komutları

./dosyaismi.uzanti” komutu ile bir dizin içerisinde bulunan dosyalari çalıştırabilirsiniz.

Sistem Hakkında Bilgi Edinme Komutları

lsusb komutu

lsusb” ile USB portlarınızın durumunu ve takılı ise USB cihazlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

lsusb

df komutu

df” komutu ile dosya sistemlerinizi ve bunların ne kadarını kullandığınızı görebilirsiniz.

df -h” ile bu verileri human-readable formatta görebilirsiniz. Tavsiye edilen kullanım.

du komutu

du” komutunu ile disk kullanımını görebilirsiniz.

du -s” ile disk kullanımını özet (summary) olarak görebilirsiniz.

du -sh” ile disk kullanımını hem özet hemde human-readable formatta görebilirsiniz. Tavsiye edilen kullanım.

Örneğin; “du -sh /media/mserhat” komutu ile mserhat isminde ki flash belleğin ne kadarının kullanıldığını görebiliriz.

free komutu

free” komutu ile sistemde ki belleğin ne kadarının kullanıldığını çeşitli birimlerde görebiliriz.

free -k” kilobyte olarak gösterir.

free -m” megabyte olarak gösterir.

free -g” gigabyte olarak gösterir.

top (table of processes) komutu

top” komutu ile aktif process’leri tablo halinde görüntüleyebilirsiniz. Çıkmak için “q”ya basın.

uname -a komutu

uname -a” komutu ile tüm sistem bilginizi (makine ismi, kernel ismi ve sürümü vb.) ekrana basabilirsiniz.

lsb_release -a komutu

lsb_release -a” komutu ile kullanmakta olduğunuz dağıtıma ait bilgileri ekrana basabilirsiniz.

ip addr ve ifconfig

ip addr” ve “ifconfig” komutları ile ağ bağlantı bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Şimdilik bu kadar.

Leave a Reply