Ubuntu 12.10 – Chrome ve Process Kill

Ubuntu 11.10’a terfi ettiğim günden beri Chromium bazı sayfalarda donup kalıyor. Özellikle github’ta ve bazı flash plug-in içeren sayfalarda bu sorunu yaşadım. Neyse konumuz o değil, böyle bir durum yaşarsak o işlemi sonlandırmayı not düşelim.

Process’leri görmek için;

komutunu verdim.

Kullanıcı adını görmemek istiyorsanız (ki çoğunlukla gerek yoktur):

komutunu verin.

Hangi process’in kill edileceğini, kullandığı CPU yüzdesinden kestirebilirsiniz eğer direk bir hedefiniz yoksa:

Burada uçuracak olduğumuz %7.2 oranında CPU tüketen 2469 numaralı (pid) ve %6.3 oranında ki 19026 pid’e sahip process’ler.

kill komutu ile birlikte pid değeri veririz, killall komutu ile birlikte ise string bir parametre veririz.

$ kill 2469

$ kill 19026

$ killall chrome

gibi örneklendirebiliriz.

Ayrıca uçbirimde;

çalıştırarak, sonlandırmak istediğiniz penceresini seçebilirsiniz.

Veya uçbirimde;

komutunu vererek, “sistem gözlemcisini” başlatabilir ve istediğiniz process’i oradan sonlandırabilirsiniz.

Şimdilik bu kadar.