Python ile Basit Bir Liste Uygulaması

Kullanıcıdan isim, soyisim ve telefon numarası olmak üzere 3 adet veri alarak bunları bir listenin tek ögesi şeklinde toplayan basit bir python kodudur, kullanıcı eğer bu 3 alandan herhangi birine boş değer girerse program devam eder ancak listeye herhangi birşey eklemez. Basit bir telefon rehberi düşünülmüştür ve bu rehberin boyutu 5 kişiyle sınırlandırılmıştır.

Eğer yazmaya üşenirseniz kodları http://code.google.com/p/pythonkodcalismalarim/ adresinden download edebilirsiniz.

Kodu açıklayacak olursak :

#7 Deneme isimli bir fonksiyon tanımladık, herhangi bir argüman bulundurmuyor.

#8 Rehber adında boş bir liste oluşturduk.

#9 Programımızın ; rehberin uzunluğu 5 ögeyi geçmediği sürece çalışmasını söyledik.

#10 Kullanıcıdan x olarak değişkene atadığımız bir “isim” verisi girmesini istedik.

#11 Kullanıcıdan y olarak değişkene atadığımız bir “soyisim” verisi girmesini istedik.

#12 Kullanıcıdan z olarak değişkene atadığımız bir “telefon” verisi girmesini istedik.

#13 x, y, z değerlerinden herhangi birinin boş girilme durumunu hazırladık.

#14 Üstteki durum sağlanırsa pass yani direk kodun geri kalanını geç, okuma dedik.

#15 Eğer if durumu sağlanmazsa yapılacak hareket

#16 Rehbere kullanıcının girdiği x’i eklemesini, sonra bir boşluk bırakıp y’yi eklemesini ve sonra bir boşluk daha bırakıp z’yi eklemesini söyledik.

#17 Rehberi ekrana yazdırdık

#18 Fonksiyonu çağırdık.

Leave a Reply