HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Ruby günlüğü - gün 5


En son Ruby'de nesne mantığını iyice kavramıştım ve öğrendiklerimi buraya not etmiştim. Bugün biraz değişkenler hakkında not tutacağım. Değişkenler; stringler, integerlar ve bilumum her türlü veriyi atayabileceğimiz yer tutuculardır. Yapılan atama işleminden sonra bellek içerisinde kendilerine yer edinirler ve çağırıldıkları taktirde kolayca kullanılabilirler.

serhat = 2011
puts serhat

Örneğin burada serhat isimli bir değişken yarattık ve ona 2011 değerini atadık. Daha sonra onu yazdırdığımızda 2011 sonucunu alacağız.

Continue reading