HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Max Common Array Slice with Ruby


Question: We need a program which takes a comma delimited array of numbers from STDIN and will output the maximum slice of the array which contains no more than two different numbers. Your result should be written to STDOUT.

Example 1:

[1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 6, 2, 1, 8] = 10 because the array slice of (0, 9) is the largest slice of the array with no more than two different numbers.

Example 2:

[53, 800, 0, 0, 0, 356, 8988, 1, 1] = 4 because the slice of (1, 4) is the largest slice of the array with no more than two different numbers. The slice (2, 5) would also be valid and would still give a result of 4.

'Max common array slice' (also known as Maximum sub-array problem) is a classical programming test question requiring some knowledge of O(n2) or O(n3). It is often asked in technical interviews in two different ways; a) maximum sum of array elements with no more than two different numbers, b) maximum length of array elements with no more than two different numbers. You can see more about Max Common Array Slice on Codility and Wikipedia.

Read more

Comparing Ruby Objects (Class Instances) and Equity in Ruby


Recently I needed to compare two different Ruby objects (or Class instances) in a project. I just Googled around a little bit, but found no clue. Then I just continued looking around and came across with a great article written by Alan Skorkin (Skorks).

Here is my sample Money::Cash class that I'm going to be using during this article:

module Money
 class Cash
  attr_accessor :amount, :currency

  def initialize(amount, currency)
   @amount = amount.round(2)
   @currency = currency.upcase
  end

  def convert_to(rate)
   rate = rate.upcase
   current_rate = Money::Rate.all.find { |r| r.code == @currency }

   if current_rate.nil?
    raise TypeError, "#{rate} has not defined for Money::Cash object yet."
   elsif rate == @currency
    return self
   else
    rate_value = current_rate.rates[rate.to_sym]
    return Money::Cash.new(amount * rate_value, rate)
   end
  end
 end
end

As you might guess, there are two different classes in this project, Cash and Rate. Rate is holding exchange rates for the Cash object, and Cash is holding the amount and the currency of the money. I just followed some basic OOP principles. We already have a convert_to method available for money conversation which makes money conversations based on defined Rates. Let's create some new Cash instances first:

dollar = Money::Cash.new(50, 'USD')
euro = Money::Cash.new(10, 'EUR')
Read more

GEM - Pundit ile authorization (cancan alternatifi)


Ryan Bates'in sırra kadem basmadan önce geliştirdiği GEM'lerden biri de cancan. Ryan ortadan kaybolup cancan'i yetim bırakınca Bryan Rite önderliğinde bir grup geliştirici başka bir proje olan cancancan'i sahiplendi ve bunu geliştirmeye devam etti.

Yani cancancan sanılanın aksine cancan'den sonra ortaya çıkmış veya cancan'in yokluğuna karşılık geliştirilmiş bir GEM değil, 2009'dan beri hayatta olan bir proje. Ancak en aktif geliştirme sürecini ise 2014'ün Ocak ve Eylül ayları arasında (Ryan'ın ortadan kayboluşu) yaşıyor. Ryan nerede birileri tartışadursun, biz ayakları yere daha sağlam bakan alternatiflere gidelim.

Read more

Ruby ile iki veri arasındaki benzerliğin hesaplanması


Bir RoR projesinde, iki farklı veritabanında bulunan ad-soyad ve kimlik numarası verilerinin birbirlerine ne kadar benzediğinin hesaplanması ve farklı veri setlerinin birbiriyle aynı olma olasılığının tespiti gibi bir ihtiyacım olmuştu.

Örneğin aşağıdaki iki veri birbirine ne kadar benziyor, bu kişiler gerçekten aynı kişiler olabilir mi bunu hesaplamam gerekiyordu:

"Ahmet Metin 123456789"
"Ahmet Makin 123123123"

Bu hesaplamayı yapabilmek için Elasticsearch ve Ruby'nin marifetleri yeterli oldu. Elasticsearch'ün Ruby için sağladığı records.each_with_hit metodu ile herhangi iki veri birbirlerine ne kadar benziyor (yakınsıyor) kontrol edebilir ve benzerlik oranını 0-2 aralığında matematiksel olarak alabilirsiniz.

Read more

Rbenv ile ruby ve rails kurulumu - debian 7


Rbenv, RVM gibi ancak RVM'ye göre çok daha basit bir şekilde, birden çok Ruby versiyonunu birlikte kullanmak için geliştirilmiş bir araçtır. Sisteminizde tek bir Ruby sürümüne ihtiyaç duyuyorsanız dahi, gelecekte farklı sürümlere ihtiyaç duyabileceğiniz için rbenv ile kurulum yapmanızı öneririm.

Öncelikle rbenv'i /home/foo altına klonlayın:

git clone https://github.com/sstephenson/rbenv.git ~/.rbenv

Daha sonra PATH'e rbenv değişkenlerini ekleyin:

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
Read more