HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Python - HTTP çağrıları ve urllib


Bir metin belgesinde kayıtlı olan tüm URL'leri çağırmak için ufak bir betik yazdım. Betik şöyle davranıyor:

  • Kullanıcı dosya yolunu hatalı girerse ufak düzeltmeler yapıyor.
  • Gerçekten öyle bir dosya olup olmadığını kontrol ederek IO.Error'a düşmüyor.
  • HTTPError ve URLError durumlarını ayıklıyor.
  • urllib.request ile HTTP çağrıları yapıyor.
Read more

Installing Eclipse on Ubuntu 10.04 and Configuring PyDev


Eclipse is an open source community whose projects are focused on building an extensible development platform, runtimes and application frameworks for building, deploying and managing software across the entire software lifecycle. Many people know eclipse as a Java IDE but Eclipse is much more than a Java IDE. Check this for more information: https://www.eclipse.org/home/newcomers.php

Eclipse is a IDE for: Java, JavaEE, C, C++, C#, PHP, Javascript, Mobile Development, RCP & RAP, UML, Error Handling, Maven, Python, Ruby. See download page for more languages and check marketplace for plug-ins.

Installing Eclipse on Ubuntu 10.04 LTS

I'm gonna talk about the easiest way to install eclipse on ubuntu, you can find other ways like terminal installations or more like that. You can use the Ubuntu Software Manager (Applications => Ubuntu Software Manager) as the easiest way.

Read more

Indexing words to letters in Python 3


In Python, we can index the words easily. This simple tip can provide us too much flexibility when we want to specify some parts of words as variables. This specified variables can be usefull in projects that use dictionaries, sets etc. Imagine a confirmation project, that checks some parts of user data with the middle or some strict pozitions of data. If the results pair with each others we can think about the code completed what we want to do.

Read more
Date: 05-09-2010
Author: M. Serhat Dündar

Python ile anagram oluşturma


Geçtiğimiz ay (Haziran) TÜBİTAK UEKAE’nin sorduğu ödüllü 3 sorudan 1 numaralı olanı anagram sorusuydu. Sorunun çözümü için çeşitli yollar olmasına rağmen, ben bu soruyu çözen basit bir Python betiği hazırladım. Soru ise şu şekildeydi:

Eski çağlarda, kaşifler, anagram adı verilen bilgi gizleme yöntemiyle,
hem buluşlarını saklı tutmayı, hem de sonradan ilgili keşfi kendisinin
yaptığını iddia edenleri haksız çıkarmayı amaçlamışlardır. Örneğin,

“Dünya güneşin etrafında döner”

cümlesi, yerlerine bakılmaksızın her harften kaç tane olduğunu gösteren
aşağıdaki gibi bir anagramla gösterilebilirdi:

“3a3d3efgıi5nö2rşt2üy”

Bu anagramı ismiyle birlikte yayınlayan kaşif, daha sonra aynı keşfi
yaptığını iddia eden bir kişi ortaya çıktığında, anagrama karşı düşen
açık cümleyi ve anagramı duyurmakta, ve ilgili buluşu önce kendisinin
yaptığını, ve anagramı da yayınladığını belirtmekteydi.

Bu durumda:

1. “Ay dünyanın uydusudur” cümlesinin anagramını bulunuz.
2. “2a3eg3ij2km2no3rsty” anagramı hangi cümleye karşı düşmektedir?
  * “Su molekülünde üç atom vardır”
  * “Yanma oksijen gerektirir”
  * “Elmas karbondan oluşur”
Read more

Python ile hesap makinesi - birinci bölüm


Basit bir hesap makinası uygulaması. 2 farklı uygulama yöntemi kullandım. İlk durum tamamen if, elif ve else koşullarıyla hazırlanan hesap makinesi, ikinci durum ise islemleri fonksiyon altında toplayarak yaptığım uygulama.

Python dilinde girintileme bir yazım tarzı değil, zorunluluktur. Bu sayfadan kodları kopyala-yapıştır ile almanız halinde girintileme bozulabilir ve program çalışmayabilir. Kodların girintilenmiş halini http://code.google.com/p/pythonkodcalismalarim adresinden indirebilirsiniz.

Read more
Date: 06-06-2010
Author: M. Serhat Dündar