HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Cronjob ve Moodle Cron İşleri


Cron çok basit ifade etmek gerekirse, zamanlandırılmış görevlerdir. Cron görevleri 2 kısımdan oluşur. Birinci kısım cron'un ne zaman çalışacağını, ikinci kısım ise çalıştığı zaman ne yapacağını belirtir. İlk kısım, yani cron'un ne zaman çalışacağının belirtildiği kısım 5 alandan oluşur ve alanlar bir tane boşluk karakteri (space) ile ayrılır.

# * * * * * çalıştırılacak komut
# ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ └───── Haftanın günü (0-6 arası değer veya *) (0 = Pazar'ı ifade eder.)
# │ │ │ └────────── Ay (1-12 arası değer veya *)
# │ │ └─────────────── Gün (1-31 arası değerveya *)
# │ └──────────────────── Saat (0-23 arası değerveya *)
# └───────────────────────── Dakika (0-59 arası değer veya *)

* karakteri ise "her" anlamı taşır. Örneğin "her hafta", "her gün", "her saat" vb.

Read more

Kartaca'nın eğlenceli iş başvurusu


Takip ettiğim firmalardan biri olan Kartaca "yeni mezun yazılım uzmanı" aradığını duyurmuş. Başvuru süreci ise oldukça eğlenceli ve seçici olmuş, hazırlayanların eline sağlık.

kartaca-is-basvuru

Başvuru sayfasına ulaşınca karşımıza bu HEX çıkıyor. Decode edince ise Base64 hakkında bir wiki bağlantısından ibaret olduğunu anlıyoruz.

Read more

PHP'de Gelen Veri Kontrolü


Formlardan gelen verileri, PHP'nin bazı metodları ile süzgeçleyebilir-kontrol edebiliriz. Bu sayede daha güvenli form işlemleri sürdürebiliriz. Bu yazıda PHP'nin bir takım fonksiyonlarından bahsedeceğim.

trim() fonksiyonu

trim() fonksiyonu, parametresiz kullanımda stringler üzerinde whitespace var ise bunları tespit eder ve devre dışı bırakır. trim() fonksiyonu str ve charlist olmak üzere 2 parametre alabilir. Kullanımı şu şekildedir:

string trim ( string $str [, string $charlist ] )

Bildiğiniz üzere burada ilk parametre zorunlu, ikinci parametre ise opsiyoneldir. İkinci parametre PHP 4.1.0 sürümünde opsiyonel olarak eklenmiştir.

Read more

Şifreleme algoritmaları için benchmark


Veritabanında plain-text olarak veri tutmak tehlikelidir, bu yüzden verilerimizi MD5 veya SHA gibi şifreleme yöntemleri ile şifrelememiz gerekebilir. Bu aşamada seçeceğimiz şifreleme metoduna karar vermek açısından bir performans testi yapmak gerektiğini düşündüm.

Öncelikle şu sayfayı güzelce bir inceleyin, elimizin altında bulunsun: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/encryption-functions.html

Elinizdeki stringin, çeşitli kriptolama yöntemlerinde ortaya çıkarttığı hash hakkında bir ön görüşünüz olması için hazırladığım 'hash_generator' isimli ufak betiği de inceleyebilirsiniz. Bu betiğin kaynak kodu da Gist olarak bulunuyor.

Read more

Detecting browser and browser capabilities with PHP


Detecting browsers and collecting data about browser capabilites can be done with Javascript or Activex, but there is still a long way away from being 100% accurate. There are thounsands of browser types to detect. In every update of IE/Firefox or etc. versions of the browsers are changing. At the time of this writing, there are more than 120.000 known browser UserAgents. From this perspective it can be said that collecting all the data about browsers for testing and detecting purposes is a quite challenging issue. Browscap browser database solves this problem.

Read more