HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Ubuntu 14.04 R kurulumu

R programlama ortamını Ubuntu makinenize kurmak için öncelikle mirror listesinden kendinize uygun bir sunucu seçin. Ben Türkiye lokasyon olduğu için Pamukkale Üniversitesi sunucularını kullanacağım. R kurulumunu kolayca yapabilmek için PAÜ CRAN adresinin, kullandığınız Ubuntu sürümüne göre kaynak dosyasına eklenmesi gerekiyor. Benim sistemim Ubuntu 14.04 Trusty olduğu için bu sürüme yönelik adımları takip edeceğim.

Öncelikle kaynak dosyasını (/etc/apt/sources.list.d/r-cran.list) oluşturalım ve PAÜ CRAN adresini ekleyelim:

deb http://cran.pau.edu.tr/bin/linux/ubuntu trusty/

Kaynağı ekledikten sonra Michael Rutter (marutter@gmail.com) tarafından E084DAB9 ID'si ile imzalanmış olan GPG anahtarını ekleyin:

$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys E084DAB9

Daha sonra kurulumu gerçekleştirebilirsiniz:

sudo apt-get update
sudo apt-get install r-base

Herşey yolunda gittiyse R paketleri /usr/lib/R/library/ altına kurulmuş olmalıdır.

Konsolda büyük R ile R'ın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz:

msdundar@home:~$ R

R version 3.1.2 (2014-10-31) -- "Pumpkin Helmet"
Copyright (C) 2014 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: i686-pc-linux-gnu (32-bit)

R özgür bir yazılımdır ve KESİNLİKLE BİR GARANTİ VERMEZ.
Belli koşullar altında tekrar dağıtımına izin verilir.
Dağıtım detayları için 'license()' ya da 'licence()' girin.

R, bir çok insanın katkıda bulunduğu ortak bir projedir
Daha fazla bilgi için 'contributors()' girin.
Yayınlarda R veya R paketlerinden alıntı yapmak için 'citation()' girin.

Birkaç örnek için 'demo()', çevrimiçi yardım için 'help()' veya
HTML tarayıcılı yardımı açmak için 'help.start()' girin.
R'den çıkmak için 'q()' girin.

Ubuntu için, Ubuntu Yazılım Merkezi'nden kurabileceğiniz 2 tane popüler görsel R arayüzüde bulunmakta. Bunlardan birisi RKWard, diğeri ise RStudio. RStudio'yu bağlantıya tıklayarak kurabilirsiniz. RKWard için ise Ubuntu Yazılım Merkezi'ni ziyaret ediniz.

Kolaylıklar.