HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Ubuntu 12.10 - chrome ve process kill

Ubuntu 11.10'a terfi ettiğim günden beri Chromium bazı sayfalarda donup kalıyor. Özellikle github'ta ve bazı flash plug-in içeren sayfalarda bu sorunu yaşadım. Neyse konumuz o değil, böyle bir durum yaşarsak o işlemi sonlandırmayı not düşüyorum.

Aktif process'leri görmek için;

$ ps aux

komutunu verdim. Kullanıcı adını görmemek istiyorsanız (ki çoğunlukla gerek yoktur):

$ps ax

komutunu verin.

Hangi process'in kill edileceğini, kullandığı CPU yüzdesinden kestirebilirsiniz eğer direk bir hedefiniz yoksa:

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
msdundar 1849 0.0 0.2 50208 11212 ?    Sl  04:22  0:00 update-notifier
msdundar 1880 0.0 0.0 33428 3628 ?    Sl  04:23  0:00 /usr/lib/deja-dup/deja-dup/de
msdundar 2469 7.2 2.4 537792 96276 ?    SLl 04:28  5:06 /opt/google/chrome/chrome
msdundar 2475 0.0 0.2 124728 9884 ?    Sl  04:28  0:03 /opt/google/chrome/chrome
msdundar 2477 0.0 0.2 105512 11808 ?    S  04:28  0:00 /opt/google/chrome/chrome --t
msdundar 19026 6.3 1.1 183260 47024 ?    Sl  05:36  0:07 /opt/google/chrome/chrome --t

Burada uçuracak olduğumuz % 7.2 oranında CPU tüketen 2469 numaralı (pid) ve %6.3 oranında ki 19026 pid'e sahip process'ler. Bunun için kill komutu ile birlikte pid değeri veririz, killall komutu ile birlikte ise string bir parametre veririz.

`bash $ kill 2469 $ kill 19026 $ killall chrome


gibi örneklendirebiliriz. Ayrıca uçbirimde:

```bash
$ xkill

çalıştırarak, sonlandırmak istediğiniz penceresini seçebilirsiniz. Veya uçbirimde;

$ gnome-system-monitor

komutunu vererek sistem gözlemcisini başlatabilir ve istediğiniz process'i oradan sonlandırabilirsiniz.

Şimdilik bu kadar.


Share this post!


Blog Comments powered by Disqus.