HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Tübitak ödüllü kriptoloji soruları

Geçen ay için ödüllü kriptoloji sorularını çözmüştüm. Cevaplar doğru olmasına rağmen, çekilen kurada bir şey kazanamamışım. Bu yazıda kendi çözümlerime yer vereceğim.

tubitak-odullu-kriptoloji-sorulari-1

Cevap 1:

Verilen asal sayı dizisi için: a(n)=p(p(n)) formülü kullanılır. Böylece genetol asal sayı dizisinin bir alt dizisini elde ederiz.

a(1) = 3, a(1) = p(p(1)) = p(2) = 3
a(2) = 5, a(2) = p(p(2)) = p(3) = 5
a(3) = 11, a(3) = p(p(3)) = p(5) = 11
a(4) = 17, a(4) = p(p(4)) = p(7) = 17
a(5) = 31, a(5) = p(p(5)) = p(11) = 31
....

şeklinde a(13)'e kadar devam edersek;

a(13) = 179, a(13) = p(p(13)) = p(41) = 179

Cevap: 179 buluruz.

tubitak-odullu-kriptoloji-sorulari-2

Cevap 2:

  • Ayşe için verilen rakamların, sayı değerleri 2'şer kez toplanır ve Bora elde edilir.

1+2+7+7=17, 1+7=8 (Bora) 1+5+4+9=19, 1+9=10 (Bora) 1+6+2+7=16, 1+6=7 (Bora)

O halde Ayşe 1759 iken Bora;

1+7+5+9=22, 2+2 = 4 olur.

  • Ayşe için verilen rakamların, sayı değerleri 2şer kez çarpılır ve Güven elde edilir.
1*2*7*7 = 98, 9*8 = 72
1*5*4*9 = 180, 1*8*0 = 0
1*6*2*7 = 84, 8*4 = 32
4*8*1*2 = 64, 6*4 = 24
2*5*0*6 = 0, 0 = 0

O halde Ayşe 1759 iken Güven;

1*7*5*9 = 315, 3*1*5 = 15 olur.

Sonuç olarak, Bora 4 ve Güven 15 cevabını buluruz.

Üçüncü soru daha önce örneklerini bulabileceğiniz bir açık-gizli yazı sorusu. Bu tarz sorularda gruplama ve alfabeye öncelikli olarak bakılır genelde.

Cevap 3:

Kelimeler 5'erli gruplara ayrılır.

  • İlk beşerli için harfin alfabetik yeri + 1 adım
  • İkinci beşerli için harfin alfabetik yeri + 2 adım
  • Üçüncü beşerli için harfin alfabetik yeri + 3 adım

Şeklinde şifreli metin oluşturulur. Gizli yazı açık yazıya çevrilirken ise tam tersi uygulanarak, harfin alfabedeki yeri – n adım kullanılır.

A R T V İ -- N A R H A -- V İ D Ö R -- T Y Ü Z M -- K U Z E Y -- Ü Ç Y Ü Z -- M B A T I
BSUYJ -- Ö C Ş İ C -- A L G S T -- Y C A Ç P -- Ö A D I Ç -- C H D C E -- Ş Ğ G B O
İ S T A N -- BULKA -- DIKÖY -- BEŞYÜ -- Z M K U Z -- E Y Ü Ç Y -- Ü Z M D O -- Ğ U
J Ş U B O -- Ç V N M C -- GKNSB -- EHVCA -- DRÖAD -- İDCHD -- Ç F Ş İ U -- N Ç
K O C A E -- L İ G E B -- ZESEK -- İZYÜ Z -- M G Ü N E -- Y İ K İ Y -- Ü Z M B A -- T I
L Ö Ç B F -- NKHGÇ -- CĞUĞN -- MÇCA Ç -- R J B S I -- DOPOD -- ÇFŞĞG -- C Ö

Sonuç olarak üçüncü cevabı KOCAELİGEBZESEKİZYÜZMGÜNEYİKİYÜZMBATI buluruz.

Başarılar.