HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Temel Linux Komutları - 2

Dosya Çalıştırma Komutları

./dosyaismi.uzanti komutu ile bir dizin içerisinde bulunan dosyalari çalıştırabilirsiniz.

Sistem Hakkında Bilgi Edinme Komutları

lsusb ile USB portlarınızın durumunu ve takılı ise USB cihazlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

df komutu ile dosya sistemlerinizi ve bunların ne kadarını kullandığınızı görebilirsiniz.

df -h ile bu verileri human-readable formatta görebilirsiniz. Tavsiye edilen kullanım.

du komutunu ile disk kullanımını görebilirsiniz.

du -s ile disk kullanımını özet (summary) olarak görebilirsiniz.

du -sh ile disk kullanımını hem özet hemde human-readable formatta görebilirsiniz. Tavsiye edilen kullanım.

Örneğin: du -sh /media/mserhat komutu ile mserhat isminde ki flash belleğin ne kadarının kullanıldığını görebiliriz.

free komutu ile sistemdeki belleğin ne kadarının kullanıldığını çeşitli birimlerde görebiliriz.

free -k kilobyte olarak gösterir.

free -m megabyte olarak gösterir.

free -g gigabyte olarak gösterir.

top komutu ile aktif process'leri tablo halinde görüntüleyebilirsiniz. Çıkmak için q'ya basın.

uname -a komutu ile tüm sistem bilginizi (makine ismi, kernel ismi ve sürümü vb.) ekrana basabilirsiniz.

lsb_release -a komutu ile kullanmakta olduğunuz dağıtıma ait bilgileri ekrana basabilirsiniz.

ip addr ve ifconfig komutları ile ağ bağlantı bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Şimdilik bu kadar.