HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Temel Linux Komutları - 1

Dosya ve Dizin Komutları

Tilde sembolü (~) ev dizinini ifade eder. Tilde /home/username'i temsil eder.

Yani aslında ~/resimlerim ile /home/msdundar/resimlerim aynı konumlardır.

pwd (print working directory) ile bulunduğunuz dizini görebilirsiniz.

ls (list) komutu

ls (list) komutu ile bulunduğunuz dizinde ki dosyaları listeletebilirsiniz.

ls --help ile tüm argümanlara ulaşabilirsiniz.

ls -l uzun listeleme biçimi kullanır.

ls -a tüm dosya ve dizinleri listeler

ls -h dosya boyutlarını human-readable olarak yazar (2GB. gibi).

ls -lh hem uzun liste biçimi hemde human-readable dosya boyutları

ls -m dizin içeriğini virgülle ayrılmış olarak yazar

ls -Q dizin içeriğini çift tırnak içinde gösterir (quote)

ls -R dizin içeriklerini recursive (devamlı) olarak ekrana bastırır.

ls -S dosya boyutuna göre sıralar.

ls -Sl dosya boyuna göre listeli olarak sırala.

ls -Slh dosya boyutuna göre listeli olarak sırala, hem de dosya boyutları human-readable olsun.

ls -1 her satırda sadece bir tek dosya listele.

ls komutu aynı zamanda dizinler üzerinde de çalışır. Hangi dizinde olursanız olun, başka dizinlerin içeriğini ls ile listeletebilirsiniz.

ls ~ /home/msdundar dizinini listeler

ls media/MSERHAT takılı olan MSERHAT isminde ki birimin içeriğini listeler.

cd komutu

cd / ile hızlıca root dizinine düşebilirsiniz.

cd ile hızlıca home dizinine düşebilirsiniz.

Bir üst klasöre çıkmak için cd .. kullanılır.

Bir adım geri gelmek için cd - kullanabilirsiniz.

Gitmek istediğiniz klasörün tam yolunu cd ile yazarak ulaşabilirsiniz:

cd /var/www/selam/naber gibi.

cp komutu

cp (copy) komutu bir dosyanın kopyasını oluşturur.

cp mustafa serhat komutu, serhat dosyasının bir kopyasını oluşturur ve buna mustafa ismini verir. Yani artık aynı dizinde hem serhat hemde mustafa adında, birebir aynı iki dosyamız oldu.

cp -r ile bir dizini kopyalayabiliriz. Örneğin cp -r mustafa serhat komutu, mustafa klasörünü kopyalar ve kopyanın ismini serhat yapar. Yani artık aynı dizinde hem serhat hemde mustafa adında, birebir aynı iki dosyamız oldu.

Buradaki -r argümanı kopyalama işleminin recursive olmasından geliyor.

cp -i şeklinde kullanıldığında interactive mod'da kopyalama yapılır, dolayısıyla "üzerine yaz" işlemi yapmadan önce kullanıcı onayı sorulur.

cp -s kopyalama işlemi yerine sembolik bağ oluşturur.

mv komutu

  • mv komutu hem dosya taşıma hemde dosyaları yeniden adlandırma için kullanılır.

Yani tahminimce, bizim dosyanın adını değiştirme dediğimiz işlem aslında - dosyayı yeni ismiyle kopyalama ve eskini silme. Ama biz bunu görmüyoruz, arka planda dönüyor.

mv mustafa serhat komutu, mustafa dosyasının veya klasörünün adını serhat olarak değiştirir.

  • Linux'ta bir dizinde aynı isme sahip tek bir dosya veya klasör olabilir. Yani uzantısı olmayan, serhat adında bir metin belgemiz olsun. O dizinde bu dosya olduğu için artık serhat isminde bir klasör açamayız. İllaki buna ihtiyacımız varsa serhat adındaki metin belgemize bir uzantı verebiliriz.

mv mustafa ~/belgelerim/ komutu, mustafa isminde ki dosyamızı veya klasörümüzü /home/msdundar/belgelerim altında taşır.

rm komutu

rm (remove) komutu bir dosyayı siler.

rmdir komutu yalnızca boş bir klasörü siler.

rm -r komutu ise dolu bilr olsa klasörü siler.

Burada ki -r argümanı kopyalama işleminin recursive olmasından geliyor.

Peki ya adı - ile başlayan bir dosya varsa ve biz bunu silmek istiyorsak? Bu durumda rm -r -dosya komutu işe yaramayacaktır. Bu klasörü silmek için rm -- -dosya komutu kullanmalısınız.

mkdir komutu

Bu komutun çok fazla argümanı yok. Kısaca kullanımı mkdir klasorismi şeklindedir. Yeni ve boş bir klasör oluşturur.

man komutu

man komutu ile herhangi başka bir komuta ait kullanım hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Örneğin man ls komutu ile ls komutunun nasıl kullanıldığını ve argümanlarını görüntüleyebilirsiniz.

man man komutu ise man için yardım sayfalarını görüntüler.

Şimdilik bu kadar.