HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Rails ve PostgreSQL: Constraint'ler

Not Null Constraint ve Presence Constraint

 • foreign_key türündeki sütunlar için, eğer arada optional: true bir ilişki yoksa null: false kullanın.

 • Integer, boolean ve float türleri için null: false kullanmayın, add_null_constraint kullanın.

 • String türü için null: false kullanmayın, add_presence_constraint kullanın.

Not Null Constraint vs. Not Null Check

PostgreSQL'de NOT NULL durumu hem CONSTRAINT olarak, hem de CHECK olarak tanımlanabiliyor. CONSTRAINT ile CHECK arasında bazı farklar bulunmakta.

 • change_column_null (veya null: false) metodu sütun üzerinde CONSTRAINT tanımlaması yaparken,
 • add_presence_constraint tabloya CHECK tanımlaması yapar.

change_column_null (null: false)

 • Rails'in change_column_null metodu ilgili sütuna not null CONSTRAINT ekler:

  change_column_null :cities, :country_id, false
                     Table "public.cities"
   Column  |     Type     | Collation | Nullable |       Default
  --------------+------------------------+-----------+----------+------------------------------------
  id      | bigint         |      | not null | nextval('cities_id_seq'::regclass)
  name     | character varying(255) |      | not null |
  country_id  | bigint         |      | not null |
  Indexes:
   "cities_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
   "cities_name_unique" UNIQUE CONSTRAINT, btree (name) DEFERRABLE
   "index_cities_on_country_id" btree (country_id)

add_null_constraint

 • add_null_constraint metodu tabloya not_null CHECK ekler:

  add_null_constraint :cities, :country_id
                     Table "public.cities"
   Column  |     Type     | Collation | Nullable |       Default
  --------------+------------------------+-----------+----------+------------------------------------
  id      | bigint         |      | not null | nextval('cities_id_seq'::regclass)
  name     | character varying(255) |      | not null |
  country_id  | bigint         |      |     |
  Indexes:
   "cities_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
   "cities_name_unique" UNIQUE CONSTRAINT, btree (name) DEFERRABLE
   "index_cities_on_country_id" btree (country_id)
  Check constraints:
   "cities_country_id_null" CHECK (country_id IS NOT NULL)

PostgreSQL dokümanlanında NOT NULL CHECK ve NOT NULL CONSTRAINT'in fonksiyonel olarak aynı işi yaptığı, ancak NOT NULL CONSTRAINT'in daha verimli çalıştığı belirtiliyor:

A not-null constraint is always written as a column constraint. A not-null constraint is functionally equivalent to creating a check constraint CHECK (column_name IS NOT NULL), but in PostgreSQL creating an explicit not-null constraint is more efficient.

PostgreSQL dokümanı aradaki farkı istatistiki olarak tanımlamıyor. Ancak benchmark gerçekleştirmiş bir Stackoverflow kullanıcısına göre ikisi arasında istatistiki olarak anlamlı olmayan %0.5'lik bir fark bulunmakta.

add_presence_constraint

 • add_presence_constraint string türündeki verilerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. add_null_constraint'ten farklı olarak boş string'lerin sütuna yazılmasına engel olur. Yani:

  User.create(email: ' ')

null_constraint kontrolünen geçmekteyken, presence_constraint kontrolünden geçemez.

Neden CONSTRAINT değil de CHECK?

Resmi Postgres dokümanına göre CONSTRAINT daha hızlı çalışmaktayken (ne kadar fark olduğu belirtilmese de) rein neden NOT NULL şartını CONSTRAINT değil de CHECK olarak ekliyor? Temelde iki sebebi var:

 1. CHECK'leri revert etmek daha maliyetsiz, ancak CONSTRAINT revert edilirken tüm sütunun tekrar yazılması gerekiyor.
 2. CONSTRAINT üzerinde yapılan değişiklikler sütunun tekrar yazılmasını gerektirdiğinden tabloya AccessExclusiveLock atılıyor, yani tablo okumaya kapatılıyor. CHECK ise AccessExclusiveLock atmadığından daha düşük bir down-time sağlıyor.

Unique Constraint

 • Sadece gerçekten unique olduğundan emin olduğunuz alanlara unique constraint ekleyin. Örneğin şehir/ilçe isimleri unique değildir.

 • code ve identifier gibi nesneleri birbirlerinden ayırt etmek için kullandığımız alanlar unique_constraint'e iyi bir aday olabilirler.

 • unique_constraint, diğer constraint'lerden farklı olarak bir index oluşturarak çalışır. Örneğin:

  users_email_unique
  users_id_number_unique
 • Eğer bir unique constraint'in, ilgili transaction'ın en son kontrolü olarak çalışmasını istiyorsanız defer edebilirsiniz:

  add_unique_constraint :books, :isbn, deferred: true

Kaynaklar