HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Pseudocode Nedir?

Pseudocode; nam-ı diğer "sözde kod" programlama dillerinin söz dizimine dalış yapmadan önce algoritmayı basitçe etüt etmek için çıkartılan yol haritasıdır.

Aslında pek çok programlamaya giriş kitabında, temel konseptleri anlamak için bu yapı kullanılır. Örneğin;

Eğer
öğrencinin notu 60'dan büyük ise
geçtiğini söyle.
Değilse
kaldığını söyle.

bir pseudocode (sözde kod) örneği olabilir.

Programlama dilleri object oriented, high-level ve interpreted niteliklerini kazandıkça söz dizimleri pseudocode'a yakınlaşır. Örneğin sıklıkla kullanılan bir Ruby örneği olan;

10.times do print "serhat" end

sözde koda oldukça yakın bir duruş sergiliyor. Türkçeleştirirsek;

10 kez
yaz
"serhat"
bitir

Pseudocode;

 • Günlük konuşma özelliklerini taşır.
 • Programlama dillerine has syntax yapısı taşımaz.
 • Programın çalışma mantığını anlama amacı taşır.
 • Skeleton (dummy code)'a gelmeden bir önce ki adım sayılabilir.
 • Compile edilebilir bir yapısı yoktur. Debugging için yeterli veri sunmaz.

Aslında pseudocode için net standartlar yoktur. Doğası itibariyle, program yazma sürecinde anlamayı kolaylaştırmak amacını taşıdığından yazan kişinin anlayışına göre değişikliğe uğratılabilir. Syntax benzeri veya matematiksel özellikler taşıyan pseudocode'da yazılabilir. Örneğin C için;

void function bizzbuzz
for (i = 1; i<=100; i++) {
  set print_number to true;
  if i is divisible by 3
    print "Bizz";
    set print_number to false;
  if i is divisible by 5
    print "Buzz";
    set print_number to false;
  if print_number, print i;
  print a newline;
}

Konuyla alakalı olarak şunu da okuyabilirsiniz: http://users.csc.calpoly.edu/~jdalbey/SWE/pdl_std.html