HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

MySQL find and replace

MySQL'de bir tablo alanında bulunan herhangi bir karakteri bul-değiştir yapmak için şöyle bir sorgu yeterli;

UPDATE tablo_adi SET alan_adi = replace(alan_adi,'before','after');

Başarılar.

Date:
Categories: tech, database

Share this post!


Blog Comments powered by Disqus.