HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

GEM - unicode utils

MERNİS'e yaptığım bir request'te, Ruby'nin upcase metodu kaynaklı Türkçe karakter problemi ile karşılaştım.

SOAP request'ini incelediğimde "ü" karakterinin büyük harfe çevrilemediğini gördüm:

<env:Body>
  <tns:TCKimlikNoDogrula>
  ...
    <tns:Ad>MUSTAFA SERHAT</tns:Ad>
    <tns:Soyad>DüNDAR</tns:Soyad>
  ...
  </tns:TCKimlikNoDogrula>
</env:Body>

Türkçe karakterlerin doğru şekilde büyük ve küçük harflere çevrilmesi için unicode_utils GEM'ini kullanabilirsiniz. Daha sık güncellenen ve daha performanslı benzer bir GEM olarakta unicode'u kullanabilirsiniz. Bu yazıda unicode_utils GEM'i takip edilecek.

Öncelikle unicode_utils GEM'ini kurun:

$ gem install unicode_utils

Deneme betiği hazırlayalım:

#encoding: utf-8
require 'unicode_utils'

str_k = "ığüşiöç"
str_b = "IĞÜŞİÖÇ"

puts UnicodeUtils.upcase(str_k, :tr)
puts UnicodeUtils.downcase(str_b, :tr)

Betiği çalıştırdığınızda sonucun başarılı olduğunu göreceksiniz:

IĞÜŞİÖÇ
ığüşiöç

Başarılar.