HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

19x Kurulumu

Uygun dizine geçtikten sonra. Github bağlantısını test et:

$ ssh -T git@github.com

Bağlanamazsa github ssh anahtarları var mı kontrol et:

$ cd ~/.ssh

Anahtarlar yoksa oluştur:

$ ssh-keygen -t rsa -C "msdundars@gmail.com"

Oluşan anahtarı al, github hesabına yapıştır:

$ sudo apt-get install xclip
$ xclip -sel clip < ~/.ssh/id_rsa.pub

Tekrar bağlantı kurmayı dene:

$ ssh -T git@github.com

SSH bağlantısının başarıyla yapıldığından emin olduktan sonra, 19x deposunu hesabınızda eğer yoksak kendinize fork edin. Gereken paketleri kurun:

$ sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl

Kurulumu yapın:

$ X_NO_SANITY=yes wget http://ondokuz.biz/x -qO- | bash

hata alırsanız deneyin:

$ export X_NO_SANITY=yes; wget http://ondokuz.biz/x -qO- | bash

Daha sonra:

$ x

komutuyla birlikte 19x ortamını başlatabilirsiniz.